Luty 18, 2021

Zapotrzebowanie na druk zaadaptowanych podręczników dla uczniów słabowidzących i niewidomych na rok szkolny 2021/2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, działając na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, zbiera od dyrektorów szkół i placówek ponadpodstawowych kształcących uczniów z dysfunkcją wzroku zapotrzebowanie na wydruk zaadaptowanych podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych oraz książek pomocniczych dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym i uczniów niewidomych – w systemie Braille`a.

Na rok szkolny 2021/2022 przewidziano druk podręczników do następujących klas:
• III branżowych szkół I stopnia dla absolwentów gimnazjum, o których mowa w art.162 i nast. ustawy wprowadzającej
• I – III branżowych szkół I stopnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej, o których mowa w art.162 i nast. ustawy wprowadzające
• I – II branżowych szkól II stopnia, o których mowa w art.173 i nast. ustawy wprowadzającej
• III liceów ogólnokształcących dla absolwentów gimnazjum, o których mowa w art.145 i nast. ustawy wprowadzającej
• I – III liceów ogólnokształcących dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej, o których mowa w art.145 i nast. ustawy wprowadzającej
• III – IV techników dla absolwentów gimnazjum, o których mowa w art.152 i nast. ustawy wprowadzającej
• I – III techników dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej, o których mowa w art.152 i nast. ustawy wprowadzającej
• I – III trzyletnich szkół specjalnych przysposabiających do pracy, o których mowa w art. 172 i nast. ustawy wprowadzającej.

Aby otrzymać nieodpłatne zaadaptowane podręczniki w wersji wydrukowanej należy przesłać do ORE zapotrzebowanie w terminie do 3 marca 2021 r.

Link do szczegółowych informacji na stronie ORE wraz z załącznikami niezbędnymi do złożenia zapotrzebowania

Zespół ds. Specjalnych Zasobów Edukacyjnych w Ośrodku Rozwoju Edukacji przypomina o możliwości korzystania z wersji elektronicznych zaadaptowanych podręczników, które są do pobrania w aplikacji ORE Podręczniki dla uczniów z niepełnosprawnościami: adaptacje.ore.edu.pl