Listopad 16, 2017

Zamówienie publiczne – dostawa sprzętu komputerowego, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, projektorów przenośnych i niszczarek

Przetarg nieograniczony
Dostawy
16-11-2017
Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załącznik 1a do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia Załącznik 1b do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia Załącznik 1c do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia Załącznik 1d do SIWZ- opis przedmiotu zamówienia Załącznik 1e do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2a - Formularz ofertowy CZĘŚĆ I zamówienia Załącznik nr 1 do formularza ofertowego 2a Załącznik nr 2b - Formularz ofertowy CZĘŚĆ II zamówienia Załącznik nr 1 do formularza ofertowego 2b Załącznik nr 2c - Formularz ofertowy CZĘŚĆ III zamówienia Załącznik nr 1 do formularza ofertowego 2c Załącznik nr 2d - Formularz ofertowy CZĘŚĆ IV zamówienia Załącznik nr 1 do formularza ofertowego 2d Załącznik nr 2e- Formularz ofertowy CZĘŚĆ V zamówienia Załącznik nr 1 do formularza ofertowego 2e Załącznik nr 3 do SIWZ - podwykonawstwo Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz dostaw Zalącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie o braku orzeczenia Załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy Załącznik nr 9 do SIWZ - informacja podmiotu trzeciego Wyjaśnienie treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ z dn. 21.11.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Załacznik 1a do SIWZ - po modyfikacji z dn. 21.11.2017 Informacja z otwarcia ofert Informacja o przynależności do grupy kapitałowej Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część IV Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej