Przyjęcia skarg i wniosków

Osoby wnoszące skargi i wnioski przyjmowane są przez:

 • Łódzkiego Kuratora Oświaty
  w każdy wtorek od godz. 14.00 – 17.00
  oraz czwartek od godz. 8.00 -10.00,
 • Dyrektorów Wydziałów i Delegatur
  w każdy wtorek od godz. 14.00 – 17.00,
 • Pisemne skargi i wnioski przyjmowane są w Kancelarii Kuratorium
  codziennie w godzinach pracy urzędu.