Maj 23, 2018

Zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie obchodów 100-lecia niepodległości

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca szkoły i placówki oświatowe do udziału w konkursie umożliwiającym uzyskanie środków na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Konkurs jest częścią projektu edukacyjnego „Godność, wolność, niepodległość”.

Szkoły i placówki oświatowe mogą uzyskać na ten cel od 3 000 zł do 10 000 zł. Warunkiem dofinansowania jest wkład własny organu prowadzącego szkołę w wysokości 20 proc. całkowitej kwoty niezbędnej na przygotowanie zadania.

Projekty szkół/placówek powinny obowiązkowo przewidywać organizację wystawy złożonej z pamiątek związanych z odzyskaniem niepodległości i budową polskiej państwowości, oraz wycieczki związanej z wydarzeniami, postaciami i osiągnięciami II Rzeczypospolitej. Częścią projektów mogą być również koncerty, rekonstrukcje historyczne, spotkania ze świadkami historii, związane z edukacją patriotyczną gry terenowe lub imprezy sportowe.

Wnioski o dofinansowanie szkoły/placówki powinny kierować do organów prowadzących, w nieprzekraczalnym terminie do 11 czerwca br.

Organy prowadzące przygotowują jeden łączny wniosek o dofinansowanie zadania w prowadzonych przez siebie szkołach i składają go – wraz z wnioskami szkół – do Kuratorium Oświaty w Łodzi do 25 czerwca br.

O tym, które wnioski otrzymają dofinansowanie, zdecyduje ostatecznie Minister Edukacji Narodowej. Wybrane szkoły/placówki otrzymają środki na realizację zadania do 28 września br.

Kuratorium Oświaty w Łodzi zachęca do składania wniosków!

Ewentualne pytania należy kierować do Michała Andrzejczaka, wizytatora KO w Łodzi (tel. 511 298 723).

Szczegółowe informacje, wzór wniosku, kryteria oceny i harmonogram konkursu – dostępne na stronie MEN