Styczeń 17, 2018

Z biegiem Wisły w Polsce Niepodległej

Temat / nazwa wydarzenia: Z biegiem Wisły w Polsce Niepodległej
Nazwa szkoły / placówki: Szkoła Podstawowa nr 46 w Łodzi
Imię i nazwisko dyrektora szkoły / placówki: Barbara Cygan
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej merytorycznie za treść: Kamila Mrówczyńska-Haładaj, Anna Kuzaniak

Przygotowany przez szkołę opis projektu / działań

Patriotyzm jest fundamentem w wychowaniu młodego pokolenia, dlatego tak istotne jest wzmacnianie więzi i poczucia przynależności do naszego kraju.
W ramach zaplanowanych działań dzieci biorą udział w wycieczkach, grach terenowych, spacerach, rajdach i konkursach oraz zajęciach tematycznych. Poznają środowisko geograficzno-przyrodnicze, zabytki kultury wybranych miast, tereny zielone i obiekty leżące nad Wisłą lub w bezpośrednim jej sąsiedztwie.
Główny cel programu: kształtowanie postaw patriotycznych poprzez poznanie historii, elementów krajobrazu oraz dorobku kulturowego wybranych miast Polski.

Program realizowany jest z podziałem na miesiące, przy czym każdy miesiąc ma własną myśl przewodnią: listopad – „Narodowe Święto Niepodległości”, grudzień – „Gród Kraka”, styczeń – „Stolica Ojczysta”, luty – „Piernikowa Osada – Toruń”, marzec – „Rycerskie potyczki w Malborku”, kwiecień – „Portowe miasto Gdańsk”, maj – „Święta majowe”.
W listopadzie, w ramach cyklu tematycznego „Narodowe Święto Niepodległości”, podjęto szereg działań, w tym:

– przedstawienie szkolne „Z biegiem Wisły”, w którym uczestniczyli uczniowie klas I-III oraz zaproszeni goście z instytucji współpracujących ze szkołą
– zbiorowe czytanie wierszy A. Słonimskiego „Polska”, H. Łochockiej „Słowa ojczyste”, E. Skarżyńskiej „Serce naszych serc”
– uczniowie podczas lekcji multimedialnych połączonych z konkursem plastycznym poznali polskie krajobrazy i parki narodowe, podczas zajęć z mapą – polskie symbole narodowe, obchody Narodowego Święta Niepodległości w Sulejówku i postać Józefa Piłsudskiego.

W grudniu – poznając Gród Kraka – pracowali z mapą, uczyli się piosenki „Płynie Wisła płynie”, poznali legendy o Smoku Wawelskim i Wandzie, co nie chciała Niemca, tańczyli krakowiaka, obliczali odległości między miastami położonymi nad Wisłą, byli na wycieczce w Krakowie.

Lekcja o Warszawie w klasie IIIB w ramach programu realizowanego w klasach I –III 

Osoba odpowiedzialna merytorycznie za treść: Kamila Mrówczyńska-Hałada, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Opis przygotowany przez szkołę:

W piątek 26 stycznia uczniowie klasy IIIB wzięli udział w lekcji o Warszawie w ramach projektu “Z biegiem Wisły w Polsce Niepodległej”. Lekcja była jednym z wielu elementów realizowanego programu, jednak bardzo ważnym, tematycznie związanym z sercem naszego kraju – ze stolicą.

W ramach zajęć uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną, poznali najważniejsze zabytki stolicy – te dawne i współczesne obiekty warte uwagi. Dowiedzieli się kim jest Prezes Rady Ministrów i jak wygląda jego siedziba, czym zajmuje się sejm i senat i dlaczego sala obrad jest tak obszerna, dlaczego Prezydent ma ochronę, kim są posłowie. Przeszli podczas wirtualnej wycieczki ulice Wiejską i Aleje Ujazdowskie.

Kluczowym elementem lekcji było wysłuchanie warszawskich legend: “O bazyliszku” oraz “Wars i Sawa”. Podsumowaniem lekcji było wykonanie lapbooków o Warszawie, które przede wszystkim odnosiły się do legend oraz innych uzyskanych podczas lekcji informacji.

Lekcja połączyła historię ze współczesnością. Uczniowie zrozumieli, iż należy dobrze znać swoją historię, aby rozumieć otaczający nasz świat, prezentując postawę szacunku dla minionych pokoleń, dla tradycji, zwyczajów i obyczajów przodków.