Październik 19, 2018

XXIV Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz

Komitet Główny Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz zaprasza uczniów szkół branżowych do udziału w XXIV edycji turnieju. Informacje na stronie internetowej
http://www.zsz5wroclaw.home.pl/turniej.html