Czerwiec 4, 2017

XXI Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny. Eliminacje wojewódzkie

26 maja na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. St. Staszica w Kutnie odbyły się eliminacje wojewódzkie XXI Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wzięły w nich udział drużyny reprezentujące powiaty województwa łódzkiego.

Eliminacje składały się z pięciu konkurencji: testu wiedzy, obsługi codziennej pojazdów, jazdy sprawnościowej motorowerem, udzielania pierwszej pomocy oraz jazdy sprawnościowej samochodem z tzw. „talerzem Stewarta”.

Laury zwycięstwa przypadły drużynie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Członkowie tego zespołu – Adrian Pietrzyk, Mateusz Sołtys i Kamil Zatorski – zdobyli również nagrody indywidualne dla najbardziej wszechstronnych zawodników. II miejsce zajął zespół z Liceum Ogólnokształcącego w Skierniewicach, a III – drużyna reprezentująca Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu.

Zwycięzcy będą reprezentować województwo łódzkie w eliminacjach ogólnopolskich 6 i 7 czerwca 2017 r. w Poznaniu.  W imieniu Łódzkiego Kuratora Oświaty laureatom nagrody wręczały Halina Cyrulska, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz wizytator Elżbieta Celer.

Pani Halina Cyrulska przekazała również panu Jerzemu Lewandowskiemu, kierownikowi Oddziału Szkoleń i BRD w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Ruchu Drogowego w Łodzi, w związku z jego odejściem na emeryturę serdeczne podziękowania za wieloletnią pracę: popularyzację przepisów ruchu drogowego w szkołach i placówkach, organizację konferencji dla nauczycieli oraz współpracę podczas przygotowywania i przeprowadzania eliminacji wojewódzkich Turnieju BRD i Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.