Październik 8, 2018

XVIII Konkurs Fotograficzny „Lato, lato zostań dłużej”

XVIII Konkurs Fotograficzny „Lato, lato zostań dłużej” jest imprezą otwartą, organizowaną dla uczniów różnego typu szkół w dwóch kategoriach wiekowych: 7 – 15 lat i 16 – 20 lat, pod patronatami: Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia, Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau, Łódzkiego Kuratora Oświaty Grzegorza Wierzchowskiego i ŁTF. Celem konkursu jest promocja twórczości fotograficznej, rozwijanie umiejętności analitycznego obserwowania otaczającego nas świata, uwrażliwienie na piękno przyrody. Zasady uczestnictwa w konkursie określa regulamin zamieszczony na stronie:
www.bok.lodz.pl 

Prace w formacie nie mniejszym niż 20/30 cm, nie przetworzone komputerowo w stopniu zmieniającym ich formę i treść, oraz oświadczenia uczestnika muszą być dostarczone do 24.10.2018 r. pod adres: Centrum Edukacji Kulturowej „Na Żubardzkiej”, 91 – 022 Łódź, ul. Żubardzka 3, tel. 42 651 67 47.

Fotografie muszą być dodatkowo zapisane na płycie CD w rozdzielczości 300 dpi i dostarczone z pracami. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 24.11. 2018 r. o godz.16.00 w sali widowiskowej i w Galerii „Ż” Centrum Edukacji Kulturowej Na Żubardzkiej. Konkursowi towarzyszą warsztaty fotograficzne: 6.10.2018 r. godz. 10.00 – 13.00 w Ogrodzie Botanicznym i 13.10.2018 r. godz.10.00 – 13.00 w Łagiewnikach.
Zapisy pod nr telefonu :42 651 67 47.