Maj 26, 2017

XIII Wojewódzki Przegląd Piosenki Religijnej „Aniołkowe Nutki”

18 maja 2017r. odbył się XIII Wojewódzki Przegląd Piosenki Religijnej „Aniołkowe Nutki”, zorganizowany  przez Zespół Szkół Specjalnych nr 6 w Łodzi przy współpracy Parafii Najświętszego Imienia Jezus przy ul. Sienkiewicza 60. Honorowy patronat nad przeglądem objął pan Zbigniew Rau, wojewoda łódzki oraz pan Grzegorz Wierzchowski, łódzki kurator oświaty.

Przegląd Piosenki Religijnej „Aniołkowe Nutki” odbywa się cyklicznie od 2005 roku. Poświęcony jest pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II i skierowany do uczniów specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz podopiecznych placówek szkolno-wychowawczych z województwa łódzkiego.

Udział w przeglądzie umożliwia uczestnikom nawiązanie kontaktów rówieśniczych z kolegami z innych szkół, stwarza możliwość rozwijania umiejętności i zdolności artystycznych a także zapewnia poczucie sukcesu. Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani upominkami.