Grudzień 18, 2017

Wzory sprawozdań z realizacji Programu “Aktywna tablica” dla dyrektorów szkół oraz organów prowadzących

Organ prowadzący – sprawozdanie – Zestawienie finansowe do dnia 15 stycznia 2018 r. Plik do pobrania
 
Dyrektor szkoły – sprawozdanie z realizacji Programu “Aktywna tablica”, na podstawie § 15 rozporządzenia RM (Dz. U. z 2017 r. poz. 1401) Plik do pobrania
 
Organ prowadzący – sprawozdanie z realizacji Programu “Aktywna tablica”, na podstawie § 16 rozporządzenia RM (Dz. U. z 2017 r. poz. 1401)  Plik do pobrania
 
Wzory sprawozdań z realizacji Programu “Aktywna tablica” dla dyrektora szkoły i organu prowadzącego dostępne są także na stronie MEN: link do komunikatu i wzorów sprawozdań