Maj 15, 2020

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i przedszkoli

W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju stopniowo uruchamiana jest praca przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne, czy możliwość przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych.

Szczegółowe wytyczne GIS, MZ i MEN dla przedszkoli i szkół, wytyczne dotyczące konsultacji z nauczycielami w szkole oraz rekomendacje GIS dotyczące zajęć rewalidacyjnych –  na stronie internetowej MEN. Link