Kwiecień 29, 2022

Wyrazy współczucia dla rodziny zmarłego dyrektora przedszkola w Kutnie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Danuty Wróblewskiej, wieloletniego, oddanego dzieciom Dyrektora Przedszkola nr 1 w Kutnie.

Msza Święta Żałobna i uroczystości żałobne odbędą się 30 kwietnia 2022 r. (sobota) o godz. 13. na Cmentarzu parafii Św. Wawrzyńca w Kutnie, ul. Cmentarna.

                                                                                          Dyrektor, Wizytatorzy, Pracownicy           
                                                                                          Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi
                                                                                          z siedzibą w Kutnie