Czerwiec 8, 2017

Wyniki rekrutacji na koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

W wyniku analizy formalnej i merytorycznej zgłoszeń kandydatów na koordynatorów przez komisję rekrutacyjną zgodnie z opisanymi przez Ośrodek Rozwoju Edukacji warunkami, w tym uwzględniając wymaganie dotyczące wyboru maksymalnie jednego koordynatora z danej poradni psychologiczno-pedagogicznej, dokonano wyboru 10 koordynatorów oraz stworzono listę rezerwową kandydatów na koordynatorów.

Lista koordynatorów

1.    Anna Stelmaszewska – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kutnie
2.    Agnieszka Bielawska-Adamczyk – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Łodzi
3.    Magdalena Olempska-Wysocka – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi
4.    Ewa Szafraniec – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Łodzi
5.    Anetta Szadkowska – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim
6.    Magdalena Gutkowska – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach
7.    Aldona Franelak-Kubonik – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieluniu
8.    Emilia Safianowska – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skierniewicach
9.    Magdalena Pieniążek – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu
10.    Beata Świeszkowska – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu

Lista rezerwowa kandydatów na koordynatorów

1.    Mariusz Wielebski – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach
2.    Iwona Lanycia – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi
3.    Katarzyna Bulewicz – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6 w Łodzi
4.    Wiesława Maksajda-Ptaszek – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi
5.    Dariusz Nowak – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi