Marzec 6, 2018

Wspólnie na rzecz poprawy bezpieczeństwa

Kuratorium Oświaty w Łodzi jest jednym z sygnatariuszy porozumienia na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podnoszenia kultury motoryzacyjnej w województwie łódzkim. Dokument podpisali także przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej oraz Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Łodzi, Sieradzu, Piotrkowie Trybunalskim i Skierniewicach.

Deklaracja o współpracy została złożona 2 marca w obecności marszałka województwa Witolda Stępnia i reprezentującego wojewodę łódzkiego Marcina Szmai, zastępcy dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
Partnerzy porozumienia zobowiązali się m.in. do zorganizowania teoretycznych i praktycznych zajęć z młodzieżą oraz propagowania wiedzy o przepisach i zasadach ruchu drogowego poprzez konkursy i turnieje.

Podpisanie dokumentu było centralnym punktem „Forum Idei ku Bezpieczeństwu i Dialogu Społecznego” zorganizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi. Łódzkiego Kuratora Oświaty reprezentowały: pani Dorota Derecka, dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Łodzi i jej zastępca pani Halina Cyrulska.

– Jeżeli dzięki naszemu spotkaniu uda się uratować przynajmniej jedno istnienie ludzkie, to znaczy, że było warto – powiedział podczas spotkania insp. Andrzej Łapiński, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi.

Podczas forum przedstawiciele policji omówili stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w województwie łódzkim z uwzględnieniem tzw. „niechronionych” uczestników – pieszych i rowerzystów. Zostały także przedstawione przykłady dotychczasowej międzyinstytucjonalnej współpracy na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz formy wychowania komunikacyjnego w szkołach.
Podczas spotkania program artystyczny pod hasłem „Znaczek odblaskowy nie jest obciachowy” zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 138 im. Leopolda Staffa w Łodzi.