Kwiecień 5, 2019

Wspieramy uczniów! Zgłoś się do zespołu nadzorującego podczas tegorocznych egzaminów!

W każdym województwie przy kuratorium oświaty zostały uruchomione punkty informacyjne, do których osoby z kwalifikacjami pedagogicznymi mogą przesyłać swoje zgłoszenia. Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenia dające taką możliwość. To odpowiedź na prośby dyrektorów szkół.

W województwie łódzkim osoby chcące zostać członkiem zespołu nadzorującego
powinny przesłać zgłoszenie na adres:

egzamin2019@kuratorium.lodz.pl

lub zgłosić się telefonicznie:
697 613 737

Kto może się zgłosić?
Każda osoba, która posiada kwalifikacje pedagogiczne.

W jak sposób można się zgłosić?
Zgłoszenie mailowe lub telefoniczne powinno zawierać dane osobowe oraz kontaktowe:
– imię i nazwisko
– powiat
– gmina 
– miejscowość
– posiadane kwalifikacje/nauczany przedmiot
– numer telefonu kontaktowego
– miejsce ostatniego zatrudnienia (chodzi tylko o szkoły lub placówki edukacyjne)
– termin egzaminu, w którym zgłaszająca się osoba będzie mogła wziąć udział

Jakie są zadania osoby zgłaszającej się?
Zadaniem członka zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów w czasie trwania egzaminu w danej sali egzaminacyjnej. Członkowie zespołu po zakończeniu egzaminu zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych, porządkują i pakują zebrane materiały.

Zmiany ujęte w rozporządzeniach MEN pozwalają na sprawne przeprowadzenie tegorocznych egzaminów: ósmoklasisty, gimnazjalnego i maturalnego w sytuacji, gdyby pojawiły się trudności z powołaniem zespołów spośród nauczycieli uczących w danej szkole.

W sytuacji, gdy nie będzie możliwości powołania zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole, w której przeprowadzany jest egzamin, skład tych zespołów może zostać uzupełniony przez innych nauczycieli spoza danej szkoły.

Chodzi o osoby, które mają kwalifikacje nauczycielskie, a nie pracują w żadnej szkole czy placówce.

Przypominamy, że egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzony 10-12 kwietnia 2019 r., egzamin ósmoklasisty 15-17 kwietnia 2019 r., a egzamin maturalny 6-25 maja 2019 r.

Drugą zmianą wprowadzaną w przepisach jest zwiększenie liczby uczniów z 20 do 25 przypadających na kolejnego nauczyciela wchodzącego w skład zespołu nadzorującego, w przypadku gdy liczba uczniów w sali egzaminacyjnej przekracza 25 osób. Wprowadzane rozwiązania umożliwią dyrektorowi szkoły większą elastyczność działania w momencie powoływania zespołu egzaminacyjnego i zespołów nadzorujących.

Zbliżające się egzaminy to ważny sprawdzian dla ponad miliona uczniów. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego to konieczny wymóg w dalszym procesie rekrutacji. To na jego podstawie wydawane jest m.in. świadectwo ukończenia szkoły.

Klauzula informacyjna. Plik do pobrania