Kwiecień 20, 2018

Zdobądź stypendium pomostowe na studia

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłasza XVII edycję Programu Stypendiów Pomostowych.
Na ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka kilkaset stypendiów pomostowych na I rok studiów.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i będzie wypłacane w wysokości 500 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży.

Osoby ubiegające się o stypendium musi ponadto spełnić jeden z poniższych warunków:

  • pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR,
    lub
  • są/byli uczestnikami finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej,
    lub
  • pochodzą z rodziny wielodzietnej,
    lub
  • mają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl

Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 2 lipca do 17 sierpnia 2018 r., do godz. 16:00.