Grudzień 19, 2017

XII edycja jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego

2 stycznia 2018 roku rozpoczyna się XII edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: „uczeń” i „student”.

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 10.000 zł.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie od 2 stycznia 2018 r. do 2 lutego 2018 r.

Wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na adres:
Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, al. Piłsudskiego 8, pok. 1302.

Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:
•Dorota Komar, tel. 42 291 98 30 dorota.komar@lodzkie.pl
•Sylwia Skonka, tel. 42 291 98 29 sylwia.skonka@lodzkie.pl

Osoby zainteresowane uzyskaniem bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową: www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja – Stypendia oraz Biuletyn Informacji Publicznej lub na www.intelektualne.lodzkie.pl

Regulamin. Plik do pobrania
Wniosek uczeń
Wniosek student