Wrzesień 12, 2017

Stypendium Fundacji Efekt Motyla

Trwa nabór wniosków o stypendium Fundacji Efekt Motyla na rok szkolny 2017/2018 dla uczniów mieszkających na terenach wiejskich. Stypendium ma charakter naukowo-socjalny, a więc jest przeznaczone dla osób najbardziej uzdolnionych i znajdujących się jednocześnie w trudnej sytuacji materialnej.

Więcej informacji – w załączniku