Luty 13, 2018

Stypendia naukowe dla absolwentów gimnazjów w ramach programu „Marzenie o Nauce”, realizowanego przez Edukacyjną Fundację im. prof. Romana Czerneckiego EFC.

W rekrutacji mogą wziąć udział uczniowie trzecich klas gimnazjów, którzy zamieszkują stale w miejscowości do 30 tys. mieszkańców. Stypendia przyznawane są kandydatom, którzy osiągnęli semestralną średnią ocen na poziomie nie niższym niż 4,5 (lub są laureatami i/lub finalistami konkursów i olimpiad przedmiotowych), a dochód w ich rodzinach nie przekracza 900 zł netto na osobę.

Stypendyści otrzymują wsparcie na trzy lata nauki w liceum, które obejmuje nie tylko zakwaterowanie i wyżywienie, ale także pokrycie kosztów ubezpieczenia, podręczników, zajęć dodatkowych, tak aby mogli w jak najlepszych warunkach rozwijać swoje talenty. W czasie ferii i wakacji organizowane są dla Stypendystów obozy sportowe.

Przede wszystkim jednak stypendyści otrzymują opiekę Koordynatorów Regionalnych EFC – doświadczonych pedagogów i psychologów, oddanych pracy z młodzieżą, którzy pozostają do dyspozycji uczniów podczas trwania stypendium.

Pierwszy etap rekrutacji trwa od 15 lutego do 31 marca 2018 r. i tym czasie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie:
www.efc.edu.pl