Marzec 13, 2019

Program Stypendialny Horyzonty

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC informuje gimnazjalistów i uczniów klas podstawowych oraz ich rodziców i opiekunów o możliwości ubiegania się o stypendium tej fundacji.

Fundacja EFC działa od 2009 r. Od dziewięciu lat prowadzi Program Stypendialny Horyzonty, którym objęła już 667 uczniów.

Program to szansa na naukę w najciekawszych liceach i technikach w Polsce (pokrywa m.in. koszty związane z mieszkaniem w bursie, wyżywieniem, zakupem podręczników). Rekrutacja trwa od 15 lutego do 31 marca 2019 r. Wnioski mogą składać uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjów, którzy mieszkają w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców, a dochód w ich rodzinach nie przekracza 954 złotych netto na osobę.

Więcej informacji na stronie internetowej www.efc.edu.pl