Grudzień 17, 2019

Program Stypendialny Horyzonty

Fundacja EFC informuje, że rozpoczyna rekrutację do dziesiątej edycji Programu Stypendialnego Horyzonty. 
Program oferuje szerokie wsparcie uczniom z małych miejscowości oraz rodzin o skromnych dochodach, którzy chcą uczyć się w najciekawszych liceach i technikach w kraju. Promuje zaangażowanie społeczne, dodaje odwagi, tworzy przestrzeń do rozwoju w szkole i poza szkołą. Stypendium to pomoc materialna w postaci pokrycia kosztów mieszkania w bursie, nauki w szkole, wyżywienia, czy letnich i zimowych wyjazdów. Nad stypendystami czuwa zespół Fundacji oraz wykwalifikowani koordynatorzy regionalni. Uczestnicy programu są traktowani po partnersku, w trudnych sytuacjach nigdy nie są sami. Wspólnie spędzają wakacje i ferie, realizują projekty społeczne oraz biorą udział w warsztatach.
Od 15 lutego do 31 marca 2020 r. kandydaci mogą wypełniać formularz zgłoszeniowy online na stronie www.efc.edu.pl