Czerwiec 14, 2017

Program Pajacyk

Polska Akcja Humanitarna zaprasza szkoły podstawowe, gimnazja i samodzielne świetlice do składania wniosków o dofinansowanie dożywiania w ramach programu Pajacyk na rok szkolny 2017/2018. Wnioski można składać od 10 maja do 10 lipca br.

Formularz on-line dostępny na stronie http://www.pajacyk.pl/nabor/zgloszenia. W sprawach związanych z prawidłowym wypełnieniem wniosków można kontaktować się telefonicznie z Magdaleną Szymczak, Koordynatorką Programu Dożywiania w Polsce, pod numerem telefonu (56) 6521368 lub drogą mailową: Magdalena.Szymczak@pah.org.pl