Kwiecień 26, 2018

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich 2018

Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji „Ogólnopolskiego konkursu stypendialnego dla uzdolnionych uczniów romskich”, w ramach którego zostaną ufundowane stypendia i nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujące rok szkolny 2017/2018.

Celem konkursu jest wyłonienie szczególnie uzdolnionych uczniów należących do romskiej mniejszości etnicznej z terenu całego kraju i udzielenie im wsparcia finansowego i rzeczowego.

Szczegółowe informacje o konkursie

Regulamin konkursu stypendialnego

Karta zgłoszeniowa