Kwiecień 8, 2019

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci ogłasza nabór stypendystów

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci ogłasza 37. rekrutację stypendystów tj. uczniów o zainteresowaniach naukowych, literackich i technicznych, a także uzdolnieniach plastycznych i muzycznych (instrumentaliści). Informacje o programie i zgłoszeniach dostępne są na stronie internetowej

www.fundusz.org/rekrutacja