Lipiec 30, 2019

Konkurs stypendialny dla uczniów romskich

Związek Romów Polskich ogłasza konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów romskich.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego i formularz zgłoszeniowy oraz spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne są na stronie internetowej Związku Romów Polskich w zakładce STYPENDIA

Link do informacji o stypendiach

Stypendia zostały ufundowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.