Luty 14, 2018

„Dobry jak chleb” – kolejna edycja projektu dofinansowywania posiłków w szkołach

O dofinansowanie posiłków przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś” mogą ubiegać się szkoły podstawowe i gimnazja. Celem projektu jest obejmowanie dożywianiem dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki.

Więcej informacji – link do strony fundacji