Październik 19, 2017

Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji święta edukacji kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski wręczył nauczycielom medale i nagrody. Dziękując za codzienny trud podkreślił, że żadne, najlepsze nawet podręczniki, szkolne programy czy pomoce dydaktyczne nie zastąpią ich wiedzy i zaangażowania.

Najważniejsza w regionie uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej miała miejsce w Paragrafie. We wtorek i środę do auli na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego przybyli nauczyciele z Łodzi i województwa. Pierwszego dnia wojewoda Zbigniew Rau wręczył pedagogom Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę. W środę Grzegorz Wierzchowski wyróżnił nauczycieli medalami Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrodami Ministra Edukacji Narodowej i Łódzkiego Kuratora Oświaty.

– Dzień Edukacji Narodowej w naszej tradycji jest świętem narodowym. Z kilku powodów. Wychowywanie młodzieży, przekazywanie jej wiedzy, jest kwintesencją narodowej tożsamości Polaków. Celebrowanie święta wynika również z odpowiedzialności państwa za poziom edukacji i rozwój duchowy społeczeństwa. To nasz obowiązek kształcić młodzież najlepiej, jak potrafimy. I dziś państwo polskie wyraża Państwu uznanie i wdzięczność – powiedział wojewoda Zbigniew Rau.

Kurator Grzegorz Wierzchowski przypomniał historię święta i jego olbrzymie znaczenie dziś, w trakcie reformy edukacji.
– Od 1 września jesteśmy w nowej szkolnej rzeczywistości. Reforma stała się faktem. Powróciliśmy do 4-letniego liceum, 5-letniego technikum, 8-letniej szkoły podstawowej. Funkcjonują również nowe szkoły branżowe. Ale żadna struktura szkół, żadne, najlepsze nawet podręczniki, szkolne programy, interaktywne tablice i inne pomoce dydaktyczne nie zastąpią Państwa pracy, wiedzy i zaangażowania. Nie będzie sukcesu polskiej edukacji bez Was – zwrócił się do nauczycieli Grzegorz Wierzchowski. – Dlatego tak ważne jest, by zawód nauczyciela odzyskał należną rangę i autorytet – dodał.
Kurator poprosił również nauczycieli, by stale pielęgnowali w sobie twórczy niedosyt wiedzy, który jest źródłem ciągłych poszukiwań i wielkich odkryć. Podkreślił olbrzymią odpowiedzialność pracy nauczycieli, od której zależy przyszłość naszej ojczyzny. – Dziękuję Państwu za codzienny trud wkładany w edukację i wychowanie kolejnych pokoleń Polaków. Kształćcie ich na ludzi uczciwych, odważnych, pracowitych, otwartych na potrzeby innych osób, zdolnych do tworzenia lepszego państwa i społeczeństwa  – powiedział na zakończenie Grzegorz Wierzchowski.

Za medale, nagrody i ciepłe słowa podziękowały w imieniu wyróżnionych Teresa Majcher z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Rawie Mazowieckiej oraz Grażyna Bukowiecka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełchatowie. Część artystyczną uroczystości wypełniły występy uczniów z Harcerskiego Zespołu Artystycznego „Krajki”.

W wojewódzkich uroczystościach związanych z Dniem Edukacji Narodowej uczestniczyli również m.in. wicekurator oświaty Elżbieta Ratyńska, zastępca dyrektora Wydziału  Edukacji Urzędu Miasta Łodzi Dorota Gryta, wiceprzewodniczący Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Łódzkiej ks. Marcin Wojtasik, dyrektor łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Dariusz Rogut, dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Janusz Moos, przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Roman Laskowski, przewodniczący Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP Marek Ćwiek, zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi mł. insp. Tomasz Olczyk, zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi st. bryg. mgr inż. Marek Jankowski.