Październik 16, 2019

Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej

W dniu święta edukacji Łódzki Kurator Oświaty wręczył nauczycielom medale i nagrody. Gratulując wyróżnień podkreślił doniosłość i szczególny charakter ich pracy. – Bez wysiłku nauczycieli nie bylibyśmy narodem takim, jakim jesteśmy – powiedział Grzegorz Wierzchowski.

W poniedziałek we wszystkich polskich szkołach świętowano Dzień Edukacji Narodowej. Najważniejsza w regionie uroczystość miała miejsce w Paragrafie. W największej auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk wręczył pedagogom Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę, a Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski – medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Łódzkiego Kuratora Oświaty. Zgromadzonym na scenie nauczycielom gratulowała również wicekurator oświaty Jolanta Kuropatwa.

– Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do wyrażenia wdzięczności nauczycielom, ale także okazją do refleksji nad szczególnym charakterem i znaczeniem naszej pracy – powiedział kurator, witając gości. – My w szkołach nie produkujemy telewizorów ani komputerów. Pewne jest jednak, że bez wykształconego społeczeństwa niemożliwy byłby jego rozwój i dobrobyt. My Polacy, po doświadczeniu rozbiorów, w wyniku których zniknęliśmy z mapy świata, możemy nawet powiedzieć, że bez pracy nauczycieli nie byłoby Polski. Nie bylibyśmy narodem takim, jakim jesteśmy. To nauczyciele ocalili naszą kulturę i język. Ocalili polskość.

Grzegorz Wierzchowski życzył nauczycielom wdzięczności oraz szacunku ze strony swoich uczniów i ich rodziców – zapowiadając przy tej okazji dalsze działania rządu odbudowujące autorytet zawodu nauczyciela.

Kurator podkreślił również, że aby być nauczycielem, trzeba lubić ludzi, rozmawiać z nimi, rozumieć ich. – Życzę wam, byście przychodzili do pracy z radością i nigdy nie utracili pasji w przekazywaniu wiedzy. Nie tylko tej podręcznikowej, bo dobry nauczyciel wraz z wiedzą przekazuje uczniom cząstkę siebie – powiedział Grzegorz Wierzchowski.   

Do życzeń przyłączył się wicewojewoda Karol Młynarczyk, dziękując nauczycielom za kształcenie i wychowywanie dzieci, ale także zapewnianie im w szkołach bezpieczeństwa.

Chwilę wcześniej odczytany został list ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego. Minister pogratulował wszystkim osobom z naszego regionu, które otrzymały z okazji święta odznaczenia i nagrody, oraz podziękował za wspieranie młodych ludzi w drodze do dorosłości i podejmowaniu wyzwań współczesnego świata.

Za medale i nagrody w imieniu wyróżnionych nauczycieli podziękowała Anna Woźniak ze Szkoły Podstawowej nr 202 w Łodzi. Powiedziała, że są one dla niej, jej koleżanek i kolegów zaszczytem oraz sukcesem zawodowym. Przywołała przy tej okazji słowa Jana Pawła II, który dobre relacje z dziećmi uważał za jeden z najtrudniejszych życiowych egzaminów dorosłych.

Część artystyczną uroczystości wypełniła etiuda uczniów ze Szkoły Podstawowej w Skoszewach Starych, przedstawiająca historię polskiej oświaty aż do czasów współczesnych. Kolejne rozdziały historii opisywały piosenki – znane oraz własne, przygotowane przez uczniów i nauczycieli z myślą o poniedziałkowym występie.

W wojewódzkich uroczystościach związanych z Dniem Edukacji Narodowej uczestniczyli również m.in. komendant wojewódzki Policji Andrzej Łapiński, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Jarosław Wlazłowski, zastępca dowódcy 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej Marcin Siudziński, biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej Marek Marczak, dyrektor łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Dariusz Rogut, wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Marek Szymański, Agnieszka Michałowska-Stasiak z zarządu łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Janusz Moos oraz wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu Ewa Marciniak-Kulka.

Łódzka Wicekurator Oświaty honorowym Profesorem Oświaty

W piątek, 11 października br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyły się ogólnopolskie obchody Dnia Edukacji Narodowej z udziałem Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego. Podczas uroczystości zasłużeni nauczyciele oraz pracownicy oświaty otrzymali odznaczenia państwowe, medale, nagrody Ministra Edukacji Narodowej, a także tytuły honorowego Profesora Oświaty. Wśród osób wyróżnionych tym tytułem była Łódzka Wicekurator Oświaty Jolanta Kuropatwa.

Tytuł honorowego Profesora Oświaty otrzymuje się za wybitne osiągnięcia dydaktyczne lub wychowawcze w pracy z uczniami, pozytywne oddziaływanie na innych nauczycieli, wysoki poziom kultury pedagogicznej, czyli wybitną umiejętność prowadzenia dialogu z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami. Honorowi Profesorowie Oświaty to osoby o uznanym dorobku zawodowym, autorzy ważnych publikacji dotyczących oświaty i problematyki edukacyjnej.

Relacja z ogólnopolskich uroczystości Dnia Edukacji Narodowej – na stronie MEN (link)