Marzec 7, 2017

Wojewódzki etap konkursu o Janie Pawle II

61 uczniów przystąpiło w poniedziałek w Łodzi do etapu wojewódzkiego konkursu „Papież-Słowianin”. Gimnazjaliści rozwiązali test wiedzy.
To już 8. edycja Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II „Papież-Słowianin”. Podobnie jak poprzednie organizuje go Łódzki Kurator Oświaty, w porozumieniu z innymi kuratorami w Polsce.
W poniedziałek uczniowie gimnazjów w całym kraju przystąpili do etapu wojewódzkiego. W Łodzi rywalizację na tym szczeblu konkursu zorganizowano w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Wólczańskiej.
W imieniu wojewódzkiej i ogólnopolskiej komisji konkursu uczniów powitał Andrzej Juszczak z Kuratorium Oświaty w Łodzi – życząc im szczęścia słowami z ostatniej zwrotki Bogurodzicy. Było pamiątkowe zdjęcie, a punktualnie w południe gimnazjaliści zaczęli rozwiązywać test sprawdzający ich wiedzę o Janie Pawle II.
Najpóźniej 14 marca na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Łodzi zostanie opublikowana lista osób zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego konkursu, zaplanowanego na 18 maja. Zwycięzców poznamy tydzień później.
„Papież Słowianin” jest jednym z najważniejszych konkursów w kraju poświęconych Janowi Pawłowi II. W poprzednich edycjach wzięło udział w sumie ponad 5 tysięcy gimnazjalistów. Uczniowie – poznając życie i dorobek Karola Wojtyły – poznają najnowszą historię Polski.
Konkurs ma trzy etapy. Podczas etapu szkolnego uczestnicy piszą rozprawkę, podczas zawodów wojewódzkich i centralnych rozwiązują testy. Laureaci i finaliści otrzymują dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, a w kolejnych latach z powodzeniem startują w konkursach papieskich organizowanych dla uczniów liceów i techników.