Październik 18, 2021

Wojewódzka konferencja nt. „Po pandemii…? Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów”

Kuratorium Oświaty w Łodzi, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Młodzieży oraz Pałac Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi zapraszają na konferencję online pt. „Po pandemii…?Wsparcie psychologiczno- pedagogiczne uczniów”, która odbędzie się 19 października 2021 r.

Program konferencji

  • 10.00 – Powitanie uczestników konferencji, wystąpienie Łódzkiego Kuratora Oświaty
    Pana Waldemara Flajszera
  • 10.15 – „Pomoc i poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w systemie oświaty w świetle raportu nt. edukacji włączającej w Polsce 2020”, dr hab. Dorota Podgórska – Jachnik, prof. UŁ., prof. UKW
  • 10.45 – „Kryzys adolescencyjny a zaburzenia psychiczne młodzieży – wsparcie uczniów jako element oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych”, Katarzyna Szadkowska, SPPPdM w Łodzi
  • 11.15 – „Praca z klasą po traumatycznym wydarzeniu- jako przykład interwencji kryzysowej”, Dorota Fornalska, SPPPdM w Łodzi
  • 11.45 – „Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów ze SPE” dr hab. Beata Jachimczak, prof. UAM
  • 12.15 – Podsumowanie

Link do formularza rejestracyjnego

Rejestracja możliwa będzie do 18 października (poniedziałek) do godz. 12. Natomiast link do spotkania online zostanie przesłany zarejestrowanym uczestnikom do godz 15.