Listopad 24, 2017

Wojewódzka konferencja „Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej”

Łódzki Kurator Oświaty zaprasza Szanownych Państwa dyrektorów szkół ogólnodostępnych
na wojewódzką konferencję pn.„Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej”

Konferencja odbędzie się w dniu 5 grudnia 2017 r. o godz. 11.00 w XXVI Liceum Ogólnokształcącym  w Łodzi
przy ul. Wileńskiej  22 a.

Organizowana na zlecenie Ministerstwa  Edukacji Narodowej konferencja jest realizacją jednego z kierunków  polityki oświatowej Państwa w roku szkolonym 2017/2018 tj. podnoszenia  jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty. Konferencja ma  na celu upowszechnianie rozwiązań prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Do udziału w konferencji zapraszamy dyrektorów  tych szkół ogólnodostępnych, które w organizacji
nie posiadają klas integracyjnych i  specjalnych.

Zgłoszenia udziału w konferencji (zawierające  dane dyrektora  szkoły/ zespołu szkół oraz adres poczty elektronicznej do kontaktu) pocztą elektroniczną przyjmują:

1.W  rejonie Kuratorium Oświaty  w Łodzi w liczbie 50 miejsc – st. wiz. Teresa Lasota
 tlasota@kuratorium.lodz.pl
 
2.W rejonie Delegatury Piotrków Tryb. w liczbie 20 miejsc – wiz. Ewa Karlińska –Grzela
 egrzela-pt@kuratorium.lodz.pl

3.W rejonie Delegatury Skierniewice w liczbie 10 miejsc –  st. wiz. Joanna Urbańska
jurbanska-sk@kuratorium.lodz.pl

4.W rejonie Delegatury Sieradz w licznie 20 miejsc – Iwona Szanda
iszanda-si@kuratorium.lodz.pl

Termin przesyłania zgłoszeń – 24 listopada 2017 r.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w konferencji oraz szczegółowy program konferencji zostaną  upowszechnione na stronie internetowej Kuratorium Oświaty  w Łodzi do dnia 28 listopada 2017 r.  
O zakwalifikowaniu uczestników konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń.