Wrzesień 4, 2018

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2018/2019

W poniedziałek rozpoczął się nowy rok szkolny. Łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski powitał go z uczniami i nauczycielami Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Wolborzu.

Kurator podkreślił, że będzie to rok szczególny. Przypada w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. To także kolejny etap wdrażania reformy edukacji.

–  Pierwszy raz szkoła podstawowa, ze zreformowanym programem, będzie prowadziła zajęcia w pełnej strukturze. Pierwszy raz uczniowie najstarszych klas przystąpią do egzaminu ósmoklasisty – powiedział do uczestników uroczystości Grzegorz Wierzchowski.

Kurator zapowiedział kolejne inwestycje w infrastrukturę cyfrową szkół. W tym roku około 600 szkół z województwa łódzkiego zyska dostęp do szybkiego, szerokopasmowego internetu, wchodząc tym samym do ogólnopolskiej sieci edukacyjnej budowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. W ciągu dwóch lat w sieci mają być już wszystkie szkoły naszego regionu.
Kontynuowany będzie program „Aktywna tablica”, dzięki któremu do szkół trafia nowoczesny sprzęt komputerowy. Grzegorz Wierzchowski, nawiązując do setnej rocznicy odzyskania niepodległości, zachęcił również uczniów i nauczycieli do udziału w wydarzeniach jubileuszowych, takich jak – na przykład – wspólne śpiewanie hymnu narodowego. Mazurek Dąbrowskiego ma zabrzmieć w polskich szkołach i przedszkolach w piątek 9 listopada o symbolicznej godzinie 11.11.

– W nadchodzącym roku szkolnym życzę samych sukcesów – zakończył kurator.

Uczniów z Wolborza w tym ważnym dniu odwiedził również wojewoda łódzki Zbigniew Rau. Wojewoda życzył im dobrych wspomnień ze szkoły, a nauczycielom dumy z uczniów. – Byście kiedyś, gdy uczniowie będą już dorośli, dostrzegli w nich część własnych wartości i swojej ciężkiej pracy – powiedział Zbigniew Rau.

W wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego wzięli udział m.in. posłowie na Sejm RP – Antoni Macierewicz, Robert Telus i Grzegorz Wojciechowski, oraz burmistrz Wolborza Andrzej Jaros, dyrektor łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Dariusz Rogut, komendant wojewódzki policji Andrzej Łapiński oraz ks. prałat Grzegorz Gogol i ks. Marcin Wojtasik, przewodniczący Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Łódzkiej. Obecni byli również wicekurator oświaty Jolanta Kuropatwa i dyrektor piotrkowskiej delegatury KO w Łodzi Tomasz Trzaskacz.

Dyrektor wolborskiej szkoły, Grzegorz Adamczyk, szczególnie gorąco powitał w jej murach pierwszaków, którzy zapełnili aż trzy klasy. Pierwszoklasiści dostali zeszyty ze zdjęciem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pomysłodawcami pamiątek są Instytut Pamięci Narodowej i MEN.   

Uroczystość inauguracyjną poprowadzili ósmoklasiści. Jej dopełnieniem były występy artystyczne uczniów i projekcja przygotowanego przez nich filmu, w którym mieszkańcy Wolborza mówią o tym, czego życzą Polsce w setną rocznicę odzyskania niepodległości, i z czego – z kogo – jako Polacy są dumni.

Inaugurację roku szkolnego poprzedziła msza święta w Kolegiacie pw. Św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu.