Wrzesień 5, 2017

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018 w Opocznie

Kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski powitał nowy rok szkolny wspólnie ze społecznością Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica  w Opocznie. Podczas uroczystości otwarto nowe skrzydło budynku szkoły.

Pozdrowienia oraz życzenia na nowy rok szkolny przesłała nauczycielom, uczniom i ich rodzicom prezes rady ministrów Beata Szydło. List odczytał Robert Telus, poseł na Sejm RP, a także absolwent ZSP nr 1 w Opocznie. Pani premier pogratulowała szkole udanej inwestycji. Wyraziła także przekonanie, że wprowadzana reforma przyczyni się do rozwoju i polepszenia jakości polskiej edukacji. – Dzięki tym zmianom będziecie się uczyć w szkołach na miarę XXI wieku, w szkołach równych szans – napisała szefowa rady ministrów.
 
– Dziś stawiamy pierwszy krok w kierunku dobrej szkoły – powiedział podczas inauguracji kurator Grzegorz Wierzchowski.
– „Szkoła branżowa” to nie jest tylko zmiana nazwy, ale zmiana całej idei szkolnictwa zawodowego. Kształcącego absolwenta, który poradzi sobie na rynku pracy, ale też będzie świadomym obywatelem pracującym na rzecz dobra wspólnego, naszego państwa i narodu – dodał. Kurator podkreślił, jak ważne jest, aby nauczyciel był dla młodych ludzi także wychowawcą, mistrzem i przewodnikiem w drodze do dorosłości oraz zachęcił rodziców do aktywnego włączania się w życie szkoły.

Do szukania i rozwijania indywidualnych talentów namawiał młodzież wojewoda Zbigniew Rau. – Jeśli wiemy, co nas najbardziej interesuje, co chcemy robić po ukończeniu szkoły, to ta wiedza wyzwala pasję, kreuje asertywność i napawa nas determinacją do osiągania wyznaczonych celów – powiedział wojewoda.

W inauguracji  uczestniczyli także m.in. biskup Piotr Turzyński (który przed uroczystościami w szkole odprawił mszę św. w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego), Józef Róg, starosta opoczyński, oraz Rafał Kądziela, burmistrz Opoczna.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego w Opocznie połączone było z otwarciem nowego skrzydła budynku, w którym mieszczą się sale lekcyjne i  pełnowymiarowa hala gimnastyczna. Gospodarze i goście zasadzili przed gmachem pamiątkowy dąb. Następnie dyrektor szkoły Marek Zieliński pokazał zgromadzonym nowe pracownie. Goście obejrzeli także przygotowane przez młodzież wystawy oraz poznali sukcesy uczniów i absolwentów.