Listopad 19, 2018

Wniosek o przyznanie pieniężnych lub rzeczowych świadczeń okolicznościowych dla  emerytowanych pracowników Kuratorium Oświaty w Łodzi

Serdecznie zapraszamy emerytowanych pracowników Kuratorium Oświaty w Łodzi do składania wypełnionych wniosków o przyznanie pieniężnych świadczeń okolicznościowych z okazji Bożego Narodzenia w pokoju nr 100, w godzinach pracy urzędu, w terminie do 28 listopada 2018 roku.
Czyste druki można pobrać w tym samym pokoju lub z dołączonego poniżej załącznika.

Wniosek. Plik do pobrania