Listopad 19, 2020

Wniosek o przyznanie pieniężnych lub rzeczowych świadczeń okolicznościowych dla emerytowanych pracowników Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Serdecznie zapraszamy emerytowanych pracowników Kuratorium Oświaty w Łodzi do składania wypełnionych wniosków o przyznanie pieniężnych świadczeń okolicznościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Wnioski można składać bezpośrednio w Kuratorium Oświaty w Łodzi, drogą pocztową lub elektronicznie na adres: gkrysiak@kuratorium.lodz.pl w terminie do 2 grudnia 2020 roku.

Wzór wniosku. Plik do pobrania