Listopad 25, 2021

Wirtualna wystawa online ,,Tradycyjne profesje romskie w polskich zbiorach muzealnych i prywatnych” 

W imieniu Fundacji Przestrzenie Dziedzictwa i współorganizatorów projektu serdecznie  zapraszamy do odwiedzenia nowej wirtualnej wystawy online ,,Tradycyjne profesje romskie w polskich zbiorach muzealnych i prywatnych” 

Link do strony internetowej wystawy

Wystawa może być doskonałym materiałem edukacyjnym dla dzieci i młodzieży,  poszerzającym ich wiedzę o kulturze, historii  i dziedzictwie  Romów w Polsce i Europie. Zaciekawi też szeroki krąg osób interesujących się dziedzictwem Romów.

Prezentuje ona wybrane profesje romskie na podstawie zbiorów, głównie fotograficznych,  zgromadzonych w Polsce. Pochodzą one z kolekcji Muzeum Kultury Romskiej w Warszawie, Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Ośrodka ,,Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach oraz kolekcji Pawła Lechowskiego. Wiele fotografii jest po raz pierwszy prezentowanych szerszej publiczności.

Organizację wystawy dofinansowano ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu ,,Kultura ludowa i tradycyjna 2021”.  Wirtualna wystawa została przygotowana przez Fundację Przestrzenie Dziedzictwa przy udziale współorganizatorów:  Muzeum Kultury Romskiej w Warszawie, Muzeum Okręgowym w Tarnowie, Ośrodka ,,Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”. Partnerem zadania jest Romskie Towarzystwo Oświatowe ,,Harangos”. Patronem wystawy jest Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.