Październik 24, 2019

Wielki jubileusz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Najstarsze w Polsce stowarzyszenie niosące pomoc dzieciom świętuje w tym roku 100-lecie. W jubileuszowej uroczystości zorganizowanej w Łodzi uczestniczył kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski.

We wtorek w Dużej Sali Teatru Nowego w Łodzi miała miejsce gala z okazji setnej rocznicy powstania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W tym ważnym wydarzeniu wzięli udział pracownicy placówek TPD z Łodzi i regionu, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, instytucji zajmujących się problemami dzieci i młodzieży, a także przedstawiciele sponsorów i sympatycy Towarzystwa.

Obecny na gali Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski przypomniał znaną sentencję: „Kto myśli na rok do przodu – sieje zboże, na dziesięć lat do przodu – sadzi las, kto myśli o dalekiej przyszłości – kształci i wychowuje dzieci i młodzież”.
Kurator podziękował pracownikom TPD – działaczom, pedagogom i nauczycielom – nie tylko za edukację dzieci, ale także za otaczanie ich opieką i okazywane wsparcie.

Aleksandra Podlasin-Kubus, wiceprezes Łódzkiego Regionalnego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, podkreśliła, że siłą napędową TPD zawsze byli ludzie, dla których najważniejsze są dobro dziecka, nadzieja i przyszłość.

Z okazji 100-lecia TPD uhonorowało wielu z zaproszonych gości tytułem „Przyjaciela Dziecka”. Pamiątkowe odznaki otrzymali m.in. wojewoda Zbigniew Rau, kurator Grzegorz Wierzchowski, wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski i przewodniczący łódzkiej Rady Miejskiej Marcin Gołaszewski. Wśród wyróżnionych znaleźli się także dyrektorzy szkół i nauczyciele.
Uczestnicy gali obejrzeli film o historii TPD, a uroczystość wzbogaciły występy podopiecznych placówek TPD z Łodzi i regionu.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest najstarszym w Polsce stowarzyszeniem działającym na rzecz dzieci i ich rodziców. Troszczy się o prawa, warunki życia, wychowania i edukacji dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość, godność i równość życiowych szans.
TPD działa od 1919 roku. Obecnie prowadzi przedszkola, szkoły, ośrodki adopcyjne, placówki wsparcia rodziny, schroniska młodzieżowe, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, świetlice.
TPD pomaga zwłaszcza dzieciom ubogim, osieroconym, przewlekle chorym i niepełnosprawnym. Dzieciom zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym.