Grudzień 2, 2019

Weryfikacja i uaktualnienie danych szkół i przedszkoli

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli i Placówek,

Łódzki Kurator Oświaty przypomina o konieczności pilnego zweryfikowania i uaktualnienia danych szkół, przedszkoli i placówek w metryczkach (Metryczka szkoły/placówki) znajdujących się na platformie nadzoru pedagogicznego seo2.npseo.pl, szczególnie w przypadku nowych szkół, przedszkoli i placówek oraz przekształconych z dotychczasowych gimnazjów oraz zespołów szkół. Zapytania techniczne w powyższej sprawie należy kierować do wizytatora rejonowego oraz administratora platformy.