Maj 25, 2018

Warsztaty IPN dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych

Oddział łódzki Instytutu Pamięci Narodowej zaprasza 23 czerwca br. nauczycieli przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół z województwa łódzkiego na warsztaty: Wielki Terror 1937-1938 i „Operacja Polska” NKWD w edukacji szkolnej.

Celem zajęć jest refleksja nad zagadnieniem represji wobec obywateli sowieckich w praktyce szkolnej oraz możliwości jego wielopoziomowego użycia w pracy z uczniami.

Program zajęć:

  1. Wprowadzenie historyczne.
  2. Warsztaty „Źródła do historii Wielkiego Terroru – jak pomóc uczniowi zrozumieć”.
  3. Prezentacja teki edukacyjnej IPN „Operacja polska” NKWD 1937-1938.
  4. Projekcja filmów z propozycją wykorzystania na lekcjach.

Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymają bezpłatnie materiały edukacyjne  i potwierdzenie udziału w zajęciach.

Termin i miejsce: 23 czerwca br., godz. 10. Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, ul. Orzeszkowej 31/35, budynek D.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 czerwca br. drogą mailową

magdalena.zapolska@ipn.gov.pl lub oben.lodz@ipn.gov.pl

W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko, telefon oraz szkołę.