Wrzesień 12, 2017

W trosce o uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski spotkał się w poniedziałek z dziennikarzami, aby za ich pośrednictwem wyjaśnić najważniejsze zmiany w edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zgodnie z obowiązującymi od nowego roku szkolnego przepisami uczniowie, którzy z powodu choroby otrzymają z poradni psychologiczno-pedagogicznej orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego, realizują zajęcia edukacyjne w domu. Gdy jednak stan ich zdrowia ulegnie poprawie, niezwłocznie wracają do szkoły i uczą się wspólnie z rówieśnikami.

Kolejna zmiana dotyczy dzieci niepełnosprawnych, które od 1 września nie muszą uzyskać orzeczenia o nauczaniu indywidualnym, żeby mieć w szkole zorganizowane zajęcia dostosowane do swoich możliwości. Dla potrzeb takich uczniów  w szkole może zostać bowiem opracowany indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

Trzecia zmiana dotyczy uczniów, którzy mają problem z funkcjonowaniem w szkole. Cierpią na przykład na fobię czy depresję. Dla nich dyrektor, w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizuje zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia – taki sposób edukacji, podczas którego uczeń w części zajęć uczestniczy wspólnie z klasą, a w części indywidualnie.

– Celem wszystkich tych zmian jest włączenie ucznia do edukacji wspólnie z rówieśnikami – tłumaczył kurator Grzegorz Wierzchowski. Kurator zachęcił także rodziców, dyrektorów oraz nauczycieli aby w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości  kontaktowali się z MEN poprzez specjalnie w tym celu utworzony email: edukacjawlaczajaca@men.gov.pl

Kurator zapewnił, że jeszcze przed wakacjami wizytatorzy kuratoriów zostali przeszkoleni w zakresie zmian w edukacji dzieci z niepełnosprawnościami. Zapowiedział także, że w połowie października odbędzie się konferencja poświęcona edukacji włączającej i szeroko pojętemu wsparciu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach z rówieśnikami. Informacja MEN. Plik do pobrania.