Luty 4, 2019

„W kalendarzu młodego dyrektora” – szkolenie dla niedawno powołanych dyrektorów

Kuratorium Oświaty w Łodzi zorganizowało w czwartek szkolenie dla dyrektorów szkół i placówek, którzy stanowiska kierownicze pełnią od niedawna. W spotkaniu wzięła udział Jolanta Kuropatwa, łódzki wicekurator oświaty. 

Witając uczestników Jolanta Kuropatwa przypomniała, że  zadaniem kuratoriów oświaty jest nie tylko kontrola i ocena pracy szkół, ale także wspomaganie dyrektorów w kierowaniu placówką – informowanie, wyjaśnianie i doradzanie. Wicekurator zachęcała dyrektorów do aktywnego uczestnictwa w szkoleniu, do zadawania pytań i zgłaszania ewentualnych wątpliwości.

Spotkanie prowadzili wizytatorzy łódzkiego kuratorium: Elżbieta Pajewska z Wydziału Nadzoru Pedagogicznego oraz Elżbieta Celer z Wydziału Rozwoju Edukacji. Poruszane tematy dotyczyły m.in. organizacji pracy szkoły, dokumentowania przebiegu nauczania i wychowania, zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz organizowania egzaminów  ósmoklasisty i gimnazjalnego. Prowadzący szczególną uwagę zwrócili na skuteczne prowadzenie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora. Awans zawodowy i ocena pracy dyrektora to tematy, które również znalazły się w kręgu zainteresowań uczestników. Wiele uwagi poświęcono też zagadnieniom bezpieczeństwa uczniów w szkołach i placówkach. Nie zabrakło także informacji na temat rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020. Temat ten omówił Jarosław Owsiański. Zachęcił również do śledzenia informacji dotyczących rekrutacji na stronie internetowej KO w Łodzi.

Link do zakładki poświęconej rekrutacji.

Na czwartkowe szkolenie w SP nr 46 w Łodzi zostali zaproszeni niedawno powołani dyrektorzy szkół z Łodzi oraz powiatów łódzkiego wschodniego, pabianickiego, zgierskiego i  brzezińskiego. Kuratorium planuje zorganizować w przyszłości podobne spotkania dla dyrektorów szkół objętych nadzorem delegatur łódzkiego KO w Sieradzu, Skierniewicach i Piotrkowie Trybunalskim.