Październik 25, 2017

VIII edycja ogólnopolskiego konkursu „Projekt z klasą” pod patronatem MEN

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Jego celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży do pracy metodą projektu zalecaną przez MEN. Uczestnicy konkursu nie tylko zdobywają wiedzę w aktywny i twórczy sposób, ale także zyskują okazję do realizowania swych pasji i rozwijania kompetencji XXI wieku. To także unikatowa okazja do wykazania się przedsiębiorczością i  kreatywnością – cechami, które sprzyjają późniejszemu aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym kraju.
Tegoroczna edycja konkursu została objęta honorowym patronatem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji oraz czołowe uczelnie w kraju.

Udział jest bezpłatny. Uczestnicy mają szansę zdobyć grant finansowy na realizację swojego projektu edukacyjnego. W tegorocznej edycji konkursu do zdobycia jest aż 55 grantów na łączną sumę 60 000 zł. Aby zapewnić wszystkim uczestnikom równe szanse, projekty oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych (szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe). Ponadto wszystkie placówki biorące udział w konkursie otrzymują dyplomy uczestnictwa i zostają wpisane na listę Najlepiej ZaPROJEKTowanych Szkół w kraju.

Szczegółowe informacje –
link do strony konkursu