Grudzień 27, 2017

VII edycja Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów PISA

Instytut Badań Edukacyjnych rozpoczął realizację siódmej edycji Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów  (Programme for International Student Assessment – PISA)

Badanie główne PISA 2018 będzie realizowane od 1 marca 2018 do 25 kwietnia 2018 r.

Szkoły i uczniów do badania wylosowano w porozumieniu z międzynarodowym konsorcjum realizującym badanie na poziomie międzynarodowym. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.ibe.edu.pl/pl/projekty-miedzynarodowe/pisa

W sprawie badań można kontaktować się z Joanną Kaźmierczak, tel.: 22 241 71 21, e-mail: jkazmierczak@ibe.edu.pl