Marzec 29, 2018

VII edycja Małej Olimpiady Języka Polskiego

Pierwsze miejsce w tegorocznej edycji zajęła Olga Kowalczyk z SP nr 190 w Łodzi. Prezentacjom finalistów przysłuchiwał się w środę m.in. Grzegorz Wierzchowski, łódzki kurator oświaty, który objął konkurs honorowym patronatem.

Blisko 400 uczniów przystąpiło w styczniu do etapu szkolnego VII edycji Małej Olimpiady Języka Polskiego. Do etapu międzyszkolnego rozegranego w lutym zakwalifikowało się 56 osób. 12 uczestników jury zaprosiło do finału, który miał miejsce 28 marca w Szkole Podstawowej nr 34 w Łodzi.

Uczniowie mieli za zadanie przygotować kilkuminutowe wystąpienie, w którym opowiadali, czy wolą książki, czy ich filmowe adaptacje i dlaczego taka forma przekazu jest im bliższa. Prezentacjom przysłuchiwał się m.in. kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski. – Wszyscy jesteście zwycięzcami, ponieważ każdy z was perfekcyjnie opanował posługiwanie się naszą mową ojczystą – powiedział kurator przed rozpoczęciem finałowych zmagań.

Jury pod przewodnictwem Jolanty Bieleckiej, doradcy metodycznego z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, najwyżej oceniło wystąpienie Olgi Kowalczyk z SP nr 190 w Łodzi, która opowiadała o powieści Marcina Szczygielskiego „Za niebieskimi drzwiami” i porównywała ją z filmową adaptacją. Drugie miejsce zajęła Marianna Telecka z tej samej szkoły, a trzecie Hanna Kociołek ze Szkoły Podstawowej Towarzystwa Oświatowego Edukacja.

Jury zdecydowało się także przyznać cztery wyróżnienia. Otrzymali je: Kinga Kubera z SP nr 190, Tomasz Suligorski z SP nr 12, Florentyna Jerzyk z SP nr 1 oraz Matylda Brędzej z SP nr 34 w Łodzi. Laureatom konkursu wręczono nagrody książkowe. Wszyscy finaliści otrzymali także upominki od łódzkiego kuratora oświaty.