Kwiecień 9, 2018

V Olimpiada Wiedzy o Turystyce

W tegorocznej edycji olimpiady pierwsze miejsce zajęła Patrycja Lis z Zespołu Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie we Włocławku. Uczennica uzyskała również tytuł „Eksperta turystyki”.

W V Olimpiadzie Wiedzy o Turystyce wzięło udział prawie 3 tysiące uczniów ze 134 szkół ponadgimnazjalnych, zawodowych i ogólnokształcących z całego kraju. Temat przewodni tegorocznej edycji brzmiał: „Turystyka folklorystyczna – barwy regionu”. Finał odbył się w dniach 4 – 7 kwietnia w Łodzi oraz w Spale.

Uroczyste otwarcie etapu centralnego zorganizowano 4 kwietnia w nowej auli im. prof. Stanisława Liszewskiego na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestników powitał szef Komitetu Głównego OWoT prof. Bogdan Włodarczyk, dziekan Wydziału Nauk Geograficznych UŁ.
Z finalistami spotkał się także Łódzki Kurator Oświaty, który objął olimpiadę honorowym patronatem. – Województwo łódzkie bywa pod względem turystycznym niedoceniane, tymczasem cechuje je ogromna różnorodność przyrodnicza i bogactwo historyczne – powiedział Grzegorz Wierzchowski, zachęcając uczniów do poznawania i promowania naszego regionu. Gratulował młodzieży dotychczasowych sukcesów i życzył powodzenia w finale olimpiady.

W pierwszej części etapu centralnego uczniowie rozwiązywali test wiedzy oraz przedstawiali prezentacje multimedialne poświęcone turystyce folklorystycznej. Z 29 finalistów komisja wyłoniła 15 uczestników, którzy przystąpili do wykonania zadania finałowego polegającego na opracowaniu i zaprezentowaniu programu jednodniowej wycieczki po Wilnie.

Zwycięzcą V Olimpiady Wiedzy o Turystyce została Patrycja Lis z Zespołu Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie we Włocławku. Patrycja uzyskała również tytuł „Eksperta turystyki”. Najlepsi finaliści otrzymali puchary, statuetki i nagrody, m.in. książki ufundowane przez Łódzkiego Kuratora Oświaty.