Lipiec 3, 2018

“Tydzień z Józefem Piłsudskim w naszej szkole”. SP w Przedborzu

Temat wydarzenia: „Tydzień z Józefem Piłsudskim w naszej szkole”.
Nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu z Oddziałami Gimnazjalnymi
Imię i nazwisko dyrektora szkoły: Grażyna Strojkowska
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej merytorycznie za treść: Sylwia Prymus           

W związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowałam „Tydzień z Józefem Piłsudskim w naszej szkole”. Chciałam w sposób szczególny uczcić tę jakże ważną dla nas wszystkich Polaków rocznicę. Jednocześnie pragnęłam, by ten „Tydzień…” nie był nudny, banalny, lecz łączył zdobywanie wiedzy z zabawą.

Podczas  całego projektu zorganizowałam:

-qiuz wiedzy „Józef Piłsudski i jego czasy”, podczas którego młodzież odpowiadała na wylosowane pytania – bezpośrednio przed publicznością. Większość pytań związana była z fragmentami filmów, a także archiwalnych wypowiedzi Marszałka. Pojawiały się też pytania muzyczne. Śpiewane pieśni legionowe stanowiły bazę do ich zadawania

-wystawę pamiątek pod tym samym tytułem

-konkurs plastyczny „Józef Piłsudski w moich oczach”, w którym uczestnicy w ciągu dwóch miesięcy pieczołowicie przygotowywali prace w technice dowolnej, pokazując Marszałka w różnych sytuacjach

-biegi niepodległościowe w parku miejskim, podczas których młodzież podzielona na chłopców i dziewczynki oraz kategorie wiekowe zmagała się na dystansach od 200 do 1000 m.

-prezentację programu artystycznego „Powróćmy jak za dawnych lat” w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu, który to program prezentowany był dla wszystkich mieszkańców miasta. Był on jednocześnie kontynuacją projektu z roku minionego pod tytułem „Lata dwudzieste, lata trzydzieste”.

Podczas tegorocznego programu przypomniałam sylwetki kolejnych sław polskiego kina międzywojennego: Toli Mankiewiczówny, Stanisława Sielańskiego oraz Antoniego Fertnera. Tuż po prezentacji programu nastąpiło podsumowanie całego „Tygodnia…” , przyszedł czas na refleksje oraz wręczenie nagród wszystkim zwycięzcom i laureatom poszczególnych konkursów.