Luty 5, 2019

Turniej Debat Historycznych IPN

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego do udziału w Turnieju Debat Historycznych IPN. Jest to ogólnopolski projekt edukacyjny wykorzystujący formę debaty oksfordzkiej.
Projekt realizowany jest na poziomie regionalnym przez wszystkie Oddziały IPN. Zwycięzcy turniejów biorą udział w finałowym Turnieju Debat Historycznych w Warszawie.
Na etapie regionalnym o wejście do finału walczy 8 drużyn z województwa. Turniej poprzedzony jest szkoleniami z technik debatowania oraz wykładami z historii najnowszej. Tezy debatanckie zostaną ogłoszone 4 tygodnie przed Turniejem. W tym roku dotyczyć będą ostatniej dekady PRL.

Terminy:
• Zgłoszenia 4-osobowych drużyn – do 28 lutego 2019 r.; o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń
• Szkolenie z techniki debat – 14 marca 2019 r.
• Wykłady z historii Polski – 21 marca 2019 r.
• Turniej – 17 kwietnia 2019 r. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi 
• Finał Turnieju Debat Historycznych w Warszawie – czerwiec 2019 r.

Plik do pobrania (karta zgłoszeniowa stanowi część regulaminu):
Regulamin Turnieju Debat