Sierpień 9, 2018

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla Uczniów Klas Gimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019

Uczniowie klas gimnazjalnych chętni do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym będą mogli współzawodniczyć w II grupie Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zgodnie z zapisami zawartymi w nowym Regulaminie turnieju, który jest dostępny na stronie Polskiego Związku Motorowego: https://www.pzm.pl/bezpieczenstwo-ruchu-drogowego-turnieje/turnieje