Styczeń 24, 2020

Treści z zakresu ekologii – stały element nauczania w przedszkolach i szkołach

Kuratorium Oświaty w Łodzi, zgodnie z założeniami prezentowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zachęca dzieci, młodzież i nauczycieli do podejmowania działań związanych z edukacją ekologiczną. Edukacja ekologiczna jest stałym elementem nauczania zarówno w przedszkolu, jak i w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej. Uczniowie rozwijają swoje kompetencje proekologiczne na wszystkich etapach edukacyjnych, począwszy od edukacji przedszkolnej.

Preambuła podstawy programowej dla szkoły podstawowej wskazuje, że obowiązkiem szkoły jest kształtowanie u uczniów postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnianie wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwijanie zainteresowania ekologią. W szkołach ponadpodstawowych treści nauczania z zakresu edukacji ekologicznej są zawarte w podstawach programowych przedmiotów: przyroda, technika, geografia, biologia, chemia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny, etyka.

Kuratorium Oświaty w Łodzi zachęca uczniów i nauczycieli do podejmowania działań związanych z edukacją ekologiczną.

Szczegółowe informacje dotyczące edukacji ekologicznej znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/tresci-z-zakresu-ekologii–staly-element-nauczania-w-przedszkolach-i-szkolach