Czerwiec 8, 2018

Terminy i miejsca wydawania/przyjmowania kart uczestników kolonii letnich dla dzieci bez zabezpieczenia socjalnego

Szanowni Państwo Dyrektorzy
publicznych szkół podstawowych
z terenu pow. brzezińskiego,
łęczyckiego, łódzkiego wschodniego,
pabianickiego, zgierskiego i miasta Łodzi

Łódzki Kurator Oświaty informuje, iż w roku 2018, podobnie jak w latach ubiegłych, 
jest organizatorem bezpłatnych 14-dniowych kolonii letnich dla dzieci bez zabezpieczenia socjalnego ze szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego.

Karty uczestnika kolonii będą do odebrania przez pedagoga szkolnego (konieczna pieczątka imienna lub pieczątka szkoły) w Kuratorium Oświaty w Łodzi – sala konferencyjna (dolny parter) w dniu 11 czerwca 2018 r.  (poniedziałek) w następujących godzinach:

  • godz.  12.00 – 14.00 dla szkół z miasta Łodzi,
  • godz. 14.00 – 15.00 dla szkół z powiatów: łódzkiego wschodniego, brzezińskiego, pabianickiego, zgierskiego i łęczyckiego.

W przypadku sytuacji, kiedy karty nie zostaną odebrane, będą one rozdysponowane wśród pozostałych szkół.

Termin zwrotu do Kuratorium Oświaty w Łodzi, wypełnionych kart kwalifikacyjnych –
18 czerwca 2018 r.  (poniedziałek) – sala konferencyjnej w godzinach:

  • w godz.  13.00 – 14.30 – pedagodzy szkolni ze szkół z miasta Łodzi,
  • w godz. 14.30 – 15.30 – pedagodzy szkolni ze szkół z powiatów: łódzkiego wschodniego,
    brzezińskiego, pabianickiego, zgierskiego, łęczyckiego.

Informacje dotyczące miejsca zbiórki i godziny wyjazdu na kolonie będą zamieszczone
na stronie internetowej KO w Łodzi (zakładka: rodzice i uczniowie – wypoczynek – aktualności dotyczące wypoczynku i turystyki).

Uwaga! 
Po wypełnieniu karty kwalifikacyjnej uczestnika kolonii przez rodziców, w punkcie III karty, należy nanieść datę, pieczątkę szkoły oraz pieczątkę i podpis dyrektora szkoły.